Cicles Formatius

Integració Social: Cooperant

Els alumnes de segon del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Integració Social continuen portant a terme activitats proposades pels propis alumes, vinculades a “Metodologia de la Intervenció Social”. L’activitat era una proposta adreçada als joves per fomentar la cooperació, el treball en equip…

CFGS d’Educació Infantil: Visita a la Granja Escola del Mujalt

Aquesta visita està vinculada al M02 El joc infantil i la seva metodologia. Actualment els alumnes treballen projectes educatius en l'àmbit no formal. Un d'ells està ubicat en una granja escola, per això l'activitat proposada ha estat el simulacre d'una visita guiada a un grup escolar de primària, per exemple (com a activitat complementària en el marc escolar) o...

Botifarrada a Cicles Formatius

El dijous dia 20 de febrer era el dia previ a la festa de lliure disposició on molts dels nostres alumnes d'ESO i Batxillerat van anar a esquiar.Per als alumnes de cicles, com que la majoria treballen o fan pràctiques, no els resulta senzill poder anar a esquiar, i per això els tutors de cicles van decidir fer una...