CFGM Manteniment Electromecànic

Manteniment electromecàcnic

Aquests estudis capaciten per muntar i mantenir maquinària i equips industrials i línies automatitzades de producció d’acord amb els reglaments i les normes establertes, seguint els protocols de qualitat, seguretat i prevenció de riscos laborals i respecte ambiental.

Informació CFGM Cures Auxiliars d'Infermeria

2.000 hores • 2 cursos acadèmics:
1650 hores al centre docent.
350 hores al centre de treball.

De dilluns a divendres de 16:00 a 21:00h

Móduls Professionals

Primer Curs
M01 – Tècniques de fabricació.
M02 – Tècniques d’unió i muntage.
M03 – Electricitat i automatismes elèctrics.
M04 – Automatismes pneumàtics i hidràulics.
M08 – Formació i orientació laboral (UF2).
Segon Curs
M05 – Muntatge i manteniment mecànic.
M06 – Muntatge i manteniment electricoelectrònic.
M07 – Muntatge i manteniment de línies automatitzades.
M08 – Formació i orientació laboral (UF1).
M09 – Empresa i iniciativa emprenedora.
M10 – Anglès tècnic.
M11 – Síntesi.

M12 – Formació en centres de treball
350 hores de Pràctiques a l’Empresa.

Tècnic/a en Manteniment Electromecànic

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:

 • Batxillerat.
 • A un altre Cicle Formatiu de Grau Mitjà.
 • A un Cicle Formatiu de Grau Superior.
 • Mecànic/a  de manteniment
 • Muntador/a industrial
 • Muntador/a d’equips elèctrics
 • Muntador/a d’equips electrònics
 • Mantenidor/a de línia automatitzada
 • Muntador/a de béns d’equip
 • Muntador/a d’automatismes pneumàtics i hidràulics
 • Instal·lador/a electricista industrial
 • Electricista de manteniment i reparació d’equips de control, mesura i precisió