ESO

ESO

L’Educació Secundària Obligatòria és la darrera etapa comuna a tots els joves del nostre país. Comprèn els cursos de 1r a 4t, i si tot va bé, les edats entre els 12 i 16 anys.

Aquesta és, tal com diu el seu nom, una etapa obligatòria per a tot estudiant, però des del nostre centre volem donar al nostre alumnat, tant una formació acadèmica, amb els continguts i competències que el currículum exigeix, com una formació humana, en valors que converteixen els nostres alumnes en gent capaç d’enfrontar-se al món laboral o acadèmic postobligatori, amb garanties d’èxit.

Informació ESO

 • 1r ESO:
Preinscripcions Del 17 al 24 de març del 2021
Matriculacions Del 14 al 18 de juny del 2021

Comunicat conjunt dels centres educatius de Navàs

Informe Barem Provisional preinscripció ESO 2021:

INFORME_BAREM_PROVISIONAL_BAREM

 •     2n, 3r i 4t d’ESO
Matriculacions Del 28 de juny al 2 de juliol del 2021

L’Educació Secundària Obligatòria és la darrera etapa comuna a tots els joves del nostre país. Comprèn els cursos de 1r a 4t, i si tot va bé, les edats entre els 12 i 16 anys.

Aquesta és, tal com diu el seu nom, una etapa obligatòria per a tot estudiant, però des del nostre centre volem donar al nostre alumnat, tant una formació acadèmica, amb els continguts i competències que el currículum exigeix, com una formació humana, en valors que converteixen els nostres alumnes en gent capaç d’enfrontar-se al món laboral o acadèmic postobligatori, amb garanties d’èxit.

La nostra escola té molt en compte el fet que tots els alumnes no són iguals, i per tant incideix en la idea d’atendre la diversitat, per tal que tothom pugui créixer i formar-se plenament com alumne i obtingui el graduat en l’Educació Secundària Obligatòria.

 • Educació integral de la persona en capacitats, competències i habilitats.
 • Educació en valors i virtuts.
 • Classes amb un escollit claustre de professors i professionals.
 • Ús pedagògic de les noves tecnologies.
 • Alt rendiment acadèmic i resultats excel·lents.
 • Atenció i seguiment personalitzat dels alumnes.
 • Grups flexibles en idiomes i matemàtiques.
 • Desdoblaments en diverses assignatures, algunes anualment com el castellà i altres en funció de les necessitats, com per exemple música.
 • Acció i seguiment tutorial continuat en cada etapa de l’ESO.
 • Comunicació diària EDN- família.
 • Programa d’atenció psicològica i pedagògica.
 • Bon ambient de treball, convivència i respecte.
 • Activitats complementàries sense cost addicional: idiomes, teatre, robòtica, grafitisme, aula oberta d’estudi i educació física.
 • Impuls de les llengües estrangeres i immersió lingüística en diverses àrees. Projecte CLIL com a optativa. Estades a l’estranger i Projecte Erasmus+.
 • Projectes interdisciplinaris i innovadors, adequats a les noves tecnologies i compromesos amb la realitat del país.
 • Itineraris formatius a 4t d’ESO i selecció dels continguts més adequats a cada alumne des de 1r fins a 3r, amb tot el tema de les optatives.
 • Sortides temàtiques, tallers, xerrades i colònies i viatges de final d’estudi i convivència.
 • Participació en concursos de redacció, dibuix, idiomes…
 • Dues entrevistes a l’any, com a mínim, presencials entre la família i els tutors. I totes les vegades que es consideri necessari.
 • Celebració del Nadal, Sant Joan Bosco, Sant Jordi i Final de curs.

Busquem formar persones compromeses amb la societat que els ha tocat viure, que siguin capaces d’aprendre i buscar els recursos per aprendre d’acord amb les Competències Bàsiques que exigeix el Departament d’Ensenyament.