Història

Escola Dioscesana de Navàs


La nostra Història

Des de la fundació de l’escola pel Sr. Vicenç Vidal i Casacuberta, la història de l’escola es pot dividir cronològicament en cinc períodes ben diferenciats i que han marcat etapes en l’esdevenir posterior del centre:

1945-1951

El Casal Jesús Obrer (1945-1951)

El Casal Jesús Obrer (1945-1951)

L’obra del Sr. Vicenç Vidal i Casacuberta es materialitza a Navàs en la construcció i posada en funcionament del “ Casal “

1951-1956

L'Escola d'Orientació Professional Parroquial (1951-1956)

L'Escola d'Orientació Professional Parroquial (1951-1956)

Una vegada acabada la primera ala de l’edifici es varen iniciar les activitats d’aquesta escola d’orientació professional amb classes i cursets de formació tècnica i humana per als joves aprenents.

1956-1971

L'Escola Diocesana de Formació Professional (1956-1971)

L'Escola Diocesana de Formació Professional (1956-1971)

14 d’octubre del 1956, inauguració de l’Escola Diocesana de Formació Professional, amb la posada en marxa dels primers tallers i dos pisos.

1971-2000

L'Escola Tècnico Professional Diocesana (1971-2000)

L'Escola Tècnico Professional Diocesana (1971-2000)

Curs 1971-1972, autorització de la nostra escola com a Centre Experimental de Formació Professional, per als nous plans d’estudis, d’acord amb la nova llei d’educació.

2000

L'Escola Diocesana de Navàs (2000)

L'Escola Diocesana de Navàs (2000)

15 de març del 2000, Resolució per la qual es modifica l’autorització d’obertura del Centre i s’adapta la denominació del centre que passa a ser Escola Diocesana.