Assessorament i Reconeixement

Assessorament i Reconeixement

Assessorament i Reconeixement

Informació sobre el servei d’assesorament en la formació professional del sistema educatiu curs 2014-2015

Servei que presta el centre educatiu, a sol·licitud de la persona interessada, de forma personalitzada, que consisteix en la identificació i anàlisi detallat de les capacitats i expectatives professionals, i la identificació i valoració de les ofertes formatives amb totes les seves variants, i que conclou amb l’elaboració i lliurament de l’informe d’assessorament.

Requisit previ per participar al Reconeixement Acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.

Oferta de places per família

Família Professional            Places
Administració i Gestió                10
Electricitat i Electrònica               12
Informàtica i Comunicacions               13
Instal·lació i Manteniment                6
Serveis Socioculturals i a la Comunitat               32

Com podeu sol·licitar aquest servei?

Cal fer una sol·licitud telemàtica escollint el centre i la família professional de la que es vol rebre assessorament. La sol·licitud la podeu fer clicant a la següent adreça WEB, o bé contactant amb el centre i us lliurarem un document de sol·licitud:

LOGO_Assessorament_ok LOGO_Reconeixement

A partir d’aquí es seguirà el següent procediment:

1.- Cal que l’usuari/usuària disposi d’un correu electrònic per registrar-se.

2.- Una vegada registrat, rebrà un correu amb un usuari i una contrasenya per entrar a l’aplicació.

3.- Accedir a l’aplicació per fer la sol·licitud.

4.- Escollir centre i família. Omplir les dades personals.

Període d’admissió de les sol·licituds pel servei d’assessorament

De l’1 de setembre de 2014 al 10 de setembre de 2014.

Criteris d’admissió

L’ordre d’admissió es realitzarà d’acord amb la major edat de la persona sol·licitant.

Preu del servei

El preu del servei d’assessorament és de 60 €. El pagament es realitzarà, en efectiu, a les oficines del centre, del 22 de setembre de 2014 al 2 d’octubre de 2014.

Publicació de la llista d’admesos

La data que sortiran publicades les llistes de persones admeses, serà el  16 de setembre de 2014.

Presentació de documentació

Les persones admeses hauran de presentar a les oficines del centre, del 22 de setembre de 2014 al 2 d’octubre de 2014, la següent documentació:

* Full de sol·licitud imprès amb les dades personals i la família professional escollida.

* Fotocòpia DNI, NIE o Passaport, acompanyat de l’original per a la seva verificació.

* Document justificatiu de la bonificació o l’exempció en el pagament.

* Resguard, rebut o comprovant del pagament del preu establert.

Calendari del servei d’assessorament

A partir del 6 d’octubre de 2014 s’iniciaran les sessions d’assessorament. Rebreu un correu o trucada, i també es farà pública la convocatòria en la WEB.

Es fa pública la carta de compromís de qualitat amb aquest servei.

NOTA: En el cas que l’usuari no pugui assistir a la sessió planificada cal que ho comuniqui amb suficient antelació. La no assistència sense motiu justificat comportarà la pèrdua dels drets a rebre l’assessorament i del reemborsament del preu del servei.

Share this post

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *