Pràctiques Automatització i Robòtica

Pràctiques Automatització i Robòtica

Els alumnes de 1r del  Cicle de Grau Superior d’ Automatització i Robòtica Industrial estan portant a terme unes practiques que consisteixen en fer el muntatge d’un circuit automàtic combinacional.

Es tracta del muntatge d’un circuit automàtic combinacional, en el que es pretén que els alumnes siguin capaços de seguir els següents procediments:

– A partir d’una descripció tècnica, tipus com la que es podria donar des d’una empresa, s’ha de dissenyar l’esquema elèctric que dona resposta a aquesta descripció.

– Una vegada l’alumne ha confeccionat aquest esquema elèctric, s’ha de realitzar el muntatge del mateix. Això vol dir que l’alumne ha de ser capaç de fer el muntatge d’un quadre elèctric, tipus com el que hi sol haver en les empreses.

– El següent pas és que l’alumne ensenyi el seu correcte funcionament al professor  corresponent, i aquest ho comprovi i validi aquest funcionament.

En aquest muntatge els alumnes han treballat amb els següents elements:   Disjuntor magnetotèrmic, làmpades de senyalització del funcionament de la màquina o dels moviments dels diferents elements, relès i contactors, temporitzadors, sensor fotoelèctric i font d’alimentació.

Share this post

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *