Integració Social: Rol-playing. De la teoria a la pràctica

Integració Social: Rol-playing. De la teoria a la pràctica

Fer mediació entre dues parts que es volen entendre o que han de resoldre un conflicte és una activitat habitual per als alumnes del CFGS d’Integració Social.

És per això que entre les múltiples activitats sobre aquest tema que es fan a l’aula, destaca la tècnica del rol-playing, que consisteix a seguir un model d’intervenció en mediació. Els alumnes han après aquestes tècniques i les han desenvolupat amb exemples concrets a l’aula.

– Model Tradicional – Lineal (o de Harvard): on el paper del mediador és un facilitador de la comunicació i un expert a dirigir la discussió amb la finalitat d’assolir els objectius.
– Model Transformatiu: on el mediador facilita la transformació de la relació.
– Model Circular – Narratiu: on el mediador acompanya  les parts a canviar la història i reconstruir la relació malmesa.

Share this post

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *