Per què cal triar l’EDN com a centre d’estudis d’ESO?

Per què cal triar l’EDN com a centre d’estudis d’ESO?

L’Escola Diocesana és un centre de referència a la Catalunya Central en els estudis tant obligatoris com postobligatoris.

En el moment en què us plantegeu on cursar els estudis d’ESO amb els vostres fills, l’EDN, i de manera molt resumida, us ofereix aquests avantatges. Tant ESO com Batxillerat es duen a terme en horari intensiu de 8:00 a 14:35 de dilluns a divendres. Es realitzen un màxim de 2h seguides sense descans, per tant, es realitzen dos descansos de 25 min i 10 min al llarg del matí. Això permet poder gaudir de les tardes per fer activitats extraescolars, tasques educatives o disfutar del temps lliure. L’escola ofereix tallers a la tarda d’idiomes, informàtica o esports per complementar la formació dels seus alumnes.

A tots els cursos de l’ESO hi ha assignatures comunes i assignatures optatives, amb diferent nombre d’hores segons l’assignatura. A més a més, es realitza 1 hora de tutoria setmanal a tots els cursos.  Les assignatures optatives que s’ofereixen són: francès, reforç en llengües i matemàtiques, tecnologia i emprenedoria.

De les 30h setmanals que es realitzen,des de primer fins a tercer d’ESO, es dediquen 4h setmanals a treball per projectes, que inclouen diferents matèries i on es fa un treball més competencial.

Per a les classes s’utilitzen llibres de text  i apunts, tot i que també es disposa de diferents aules amb ordinadors a l’abast de l’alumnat, tallers on manipular elements, aula de tecnologia i laboratori químic per a la realització de projectes o treballs en grup. Els llibres de text es proporcionen per socialització de llibres i només s’han adquirir per compra els llibres de lectura o llibres d’exercicis i blocs de dibuix.

La cerca de la integració de l’alumnat al grup, l’orientació en la tria d’optatives i el màxim rendiment acadèmic de tothom són uns dels objectius de l’atenció individualitzada que destinem a l’alumnat. També es treballen tècniques d’estudi, valors i altres activitats formatives en valors socials.

Esperem haver resolt els seus dubtes i esperem retrobar-nos ben aviat.

Share this post

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *