Necessitat de personal

Necessitat de personal

El  Departament de Treball, Afers socials i Famílies ens ha fet arribar una petició per la  necessitat urgent de contractació de persones per a cobrir substitucions de professionals d’atenció personal en centres residencials i centres diürns per a la gent gran, a les persones amb discapacitat i a les persones amb malaltia mental.

En concret, la necessitat de contractació va dirigida a l’alumnat major de 18 anys que cursi o hagi cursat els cicles formatius següents:

CFGM Atenció a persones en situació de dependència

CFGM Cures auxiliars d’infermeria

CFGS Integració social

Ens demanen que ho transmetem tant a alumnes com exalumnes per tal que s’inscriguin a la borsa de treball que gestiona el Servei Català d’Ocupació,  i que es pot trobar a l’enllaç següent:  https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/el_departament/coronavirus-sars-cov-2/cridaprofessionals/

Si hi esteu interessats, envieu-los un correu.

Share this post

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *