ARI: presentació projectes

ARI: presentació projectes

Els alumnes de 1r i 2n curs del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Automatització i Robòtica Industrial van realitzar les presentacions del primer trimestre del seu projecte.

Enguany els CFGS han hagut de realitzar una nova matèria, un projecte integrat, de caràcter global i integrador dels diferents sabers i tècniques presents en cada cicle. En aquests moments han començat a fer les presentacions de tot el que cal fer per superar el cicles.

El mòdul té per objecte aplicar i valorar els coneixements, destreses i capacitats del camp professional del cicle formatiu d’Automatizació i Robòtica Industrial a través de la formulació i realització d’un projecte específic que evidenciï els coneixements apresos en el cicle.  La seva finalitat és demostrar l’assoliment del domini dels coneixements, processos i tècniques exigibles per a l’exercici de la professió i, en conseqüència, la capacitat de desenvolupar una activitat professional en l’àmbit propi de l’especialitat i el nivell cursat.

 

Share this post

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *