AFA

L’AFA (Associació de Famílies d’Alumnes) és una entitat, sense ànim de lucre, que agrupa els pares, mares i familiars dels alumnes de la nostra escola, que de manera voluntària, destinen part del seu temps a tasques de l’Associació. L’AFA neix primer com a Associació de Pares, el  curs 1974-1975.

L’AFA és el principal interlocutor entre l’escola i les famílies. El seu objectiu fonamental és contribuir a la millora de la qualitat de l’ensenyament a l’escola a través del diàleg i la col·laboració entre els diversos sectors de la comunitat educativa. Com a associació s’involucra,  no només en el seu procés d’aprenentatge, sinó realitzant diverses activitats com el reciclatge de llibres, la programació de xerrades… així com participant econòmicament en algunes despeses de l’escola en l’adequació d’espais com la Sala d’Actes, el Gimnàs, la Biblioteca, el Laboratori, comprant material informàtic… L’AFA col·labora també en la gestió del Fons d’Estudis, que garanteix l’ensenyament per a tots els alumnes del centre.

El centre compta amb l’Associació per prendre decisions sobre on cal destinar les seves ajudes o com s’han de gestionar, a part que anualment realitza l’Assemblea de Pares i Mares, on sorgeixen moltes idees per a tenir en compte al llarg del curs.

La relació del centre amb les famílies dels i les alumnes és fonamental per realitzar una tasca educativa adequada. En aquest sentit l’AFA és la seva via de coneixement de les inquietuds que els nostres pares i mares tenen en l’educació dels seus fills.

La composició de la Junta Directiva en aquests moments és:

  • Presidenta: Alícia Galera Suñé
  • Vicepresident: David Vera Oliveras
  • Tresorera: Mireia Ribalta Soler
  • Secretari: Daniel Massana Flores
  • Vocals:

Mònica Portell Quintas

Cristina Vendrell Vila

Rebeca López González

Si voleu posar-vos en contacte amb l’associació, feu-ho al correu:

afaedn@gmail.com

Si voleu formar-ne part:

butlleta AFA