Batxillerat

Batxillerat

El Batxillerat és un pas important en l’etapa de formació dels nostres alumnes. És el pas previ cap a la definitiva formació professional: després del Batxillerat els alumnes ja han de fer el pas o bé cap a un Grau Superior o bé cap a la Universitat.

És una etapa de creixement com a alumnes i com a persones. Trien quin és l’itinerari que més s’adiu als seus interessos i estudien en funció d’aquests. És una primera especialització cap a temàtica i pràctica molt més concreta, un pas previ cap als estudis posteriors.

Informació Batxillerat

Preinscripcions Del 20 al 26 d’abril del 2022
Matrícules Del 23 al 29 de juny del 2022

 

INFORMACIÓ DOCUMENTACIO PREINSCRIPCIO BATXILLERAT 2022_23

Durada del Batxillerat: 2 anys lectius.

Horari: de 8 a 14.35h, de dilluns a divendres.

El Batxillerat és un pas important en l’etapa de formació dels nostres alumnes. És el pas previ cap a la definitiva formació professional: després del Batxillerat els alumnes ja han de fer el pas o bé cap a un Grau Superior o bé cap a la Universitat.

És una etapa de creixement com a alumnes i com a persones. Trien quin és l’itinerari que més s’adiu als seus interessos i estudien en funció d’aquests. És una primera especialització cap a temàtica i pràctica molt més concreta, un pas previ cap als estudis posteriors.

Des de l’EDN contribuïm a aquesta formació amb una experiència inqüestionable i altament recomanable. De les nostres aules han sortit futurs i futures mestres, metges i metgesses, enginyers i enginyeres, infermers i infermeres, psicòlegs i psicòlogues, advocats i advocades…

No només ens caracteritzem per un ensenyament excel·lent que ens comporta uns grans resultats acadèmics sinó que també ens definim per ajudar a formar persones adultes i responsables amb la societat on viuen. Professionals magnífics amb els quals compartim un món que cada vegada volem millor. La possibilitat de 5 itineraris diferenciats (humanístic, social, humanisticosocial, científic i tecnològic) facilita la integració en els estudis més indicats per a cada alumne i en defineix el seu perfil.

 • Educació completa i documentada tant de coneixements intel·lectuals com de formació com a persones.
 • Un horari només al matí de 8 a 14.35h, de dilluns a divendres.
 • Possibilitat d’ampliar l’horari a la tarda amb tallers, en la franja de 15.45 a 17.15h. Aquests tallers aprofundeixen en els coneixements dels alumnes i els obren una formació més rica i plural: idiomes, esports, informàtica…
 • Grups reduïts tant en les matèries de modalitat com en les matèries optatives.
 • Participació activa en xerrades, tallers, visites a empreses, etc. per als nostres alumnes.
 • Sortides temàtiques a cada curs per aprofundir els aspectes de cada modalitat.
 • Treball de recerca totalment tutoritzat, amb entrevistes pautades i desenvolupament compartit amb el professorat per evitar sorpreses.
 • Alumnes plenament formats en acabar els estudis al nostre centre, tal com demostren el 100% d’aprovats a les PAU i la mitjana de les matèries amb notes per sobre de la mitjana de Catalunya.
 • Premi Rotary del Bages a dos alumnes de Batxillerat de l’EDN durant els anys 2010 i 2012 i Finalistes al 2019 amb 2 alumnes.
 • Gestió d’Estada a l’Empresa per a tots els alumnes que ho sol·licitin.
 • Programa d’atenció psicològica i pedagògica.
 • Comunicació diària amb els alumnes i les famílies.

Busquem col·laborar en la formació d’aquests i aquestes futurs professionals i sentir-nos responsables del seu èxit. Busquem formar persones capaces de transformar la societat i que tinguin sempre un bon record de la nostra escola com el pas bàsic en la seva formació.