Batxillerat

Batxillerat

El Batxillerat és un pas important en l’etapa de formació dels nostres alumnes. És el pas previ cap a la definitiva formació professional: després del Batxillerat els alumnes ja han de fer el pas o bé cap a un Grau Superior o bé cap a la Universitat.

És una etapa de creixement com a alumnes i com a persones. Trien quin és l’itinerari que més s’adiu als seus interessos i estudien en funció d’aquests. És una primera especialització cap a temàtica i pràctica molt més concreta, un pas previ cap als estudis posteriors.

Informació Batxillerat

Preinscripcions Del 18 al 25 d’abril del 2024
Matrícules Del 21 de juny a l’1 de juliol del 2024

INFORMACIÓ PREINSCRIPCIÓ 24-25

Durada del Batxillerat: 2 anys lectius.

Horari: de 8 a 14.35h, de dilluns a divendres.

El Batxillerat és un pas important en l’etapa de formació dels nostres alumnes. És el pas previ cap a la definitiva formació professional: després del Batxillerat els alumnes ja han de fer el pas o bé cap a un Grau Superior o bé cap a la Universitat.

És una etapa de creixement com a alumnes i com a persones. Trien quin és l’itinerari que més s’adiu als seus interessos i estudien en funció d’aquests. És una primera especialització cap a temàtica i pràctica molt més concreta, un pas previ cap als estudis posteriors.

Des de l’EDN contribuïm a aquesta formació amb una experiència inqüestionable i altament recomanable. De les nostres aules han sortit futurs i futures mestres, metges i metgesses, enginyers i enginyeres, infermers i infermeres, psicòlegs i psicòlogues, advocats i advocades…

No només ens caracteritzem per un ensenyament excel·lent que ens comporta uns grans resultats acadèmics sinó que també ens definim per ajudar a formar persones adultes i responsables amb la societat on viuen. Professionals magnífics amb els quals compartim un món que cada vegada volem millor. La possibilitat de 5 itineraris diferenciats (humanístic, social, humanisticosocial, científic i tecnològic) facilita la integració en els estudis més indicats per a cada alumne i en defineix el seu perfil.

 • Educació completa i documentada tant de coneixements intel·lectuals com de formació com a persones.
 • Un horari només al matí de 8 a 14.35h, de dilluns a divendres.
 • Possibilitat d’ampliar l’horari a la tarda amb tallers, en la franja de 15.45 a 17.15h. Aquests tallers aprofundeixen en els coneixements dels alumnes i els obren una formació més rica i plural: idiomes, esports, informàtica…
 • Grups reduïts tant en les matèries de modalitat com en les matèries optatives.
 • Participació activa en xerrades, tallers, visites a empreses, etc. per als nostres alumnes.
 • Sortides temàtiques a cada curs per aprofundir els aspectes de cada modalitat.
 • Treball de recerca totalment tutoritzat, amb entrevistes pautades i desenvolupament compartit amb el professorat per evitar sorpreses.
 • Alumnes plenament formats en acabar els estudis al nostre centre, tal com demostren el 100% d’aprovats a les PAU i la mitjana de les matèries amb notes per sobre de la mitjana de Catalunya.
 • Premi Rotary del Bages a dos alumnes de Batxillerat de l’EDN durant els anys 2010 i 2012 i Finalistes al 2019 amb 2 alumnes.
 • Gestió d’Estada a l’Empresa per a tots els alumnes que ho sol·licitin.
 • Programa d’atenció psicològica i pedagògica.
 • Comunicació diària amb els alumnes i les famílies.

Busquem col·laborar en la formació d’aquests i aquestes futurs professionals i sentir-nos responsables del seu èxit. Busquem formar persones capaces de transformar la societat i que tinguin sempre un bon record de la nostra escola com el pas bàsic en la seva formació.