Formació Ocupacional

Instal·lacions elèctriques de baixa tensió

Dins els cursos del FOAP, totalment gratuïts, la setmana que ve comencem el curs d'Instal·lacions elèctriques de baixa tensió. Es tracta d'un curs amb una durada de 920 hores entre lectives i pràctiques, que es durà a terme a l'EDN cada dia de les 8.00h a les 14.00h. Els alumnes poden ser tant persones a l'atur com persones que estiguin treballant,...

Cursos de Formació Ocupacional

L'EDN ofereix cursos de formació ocupacional subvencionats pel Servei d’Ocupació de Catalunya.  Aquests cursos estan adreçats a persones en situació d’atur. Tots els cursos tenen incloses pràctiques no laborals en empreses. Els cursos són: –  Instal·lacions elèctriques de baixa tensió.  -Mecanització per arrencament de ferritja. – Soldadura amb elèctrodes i revestit i tig.

Curs d’elaboració de nòmines

Aquest dilluns dia 16 de setembre va començar el primer curs de nòmines de l'EDN. Es tracta d'un curs destinat a proporcionar els coneixements i habilitats pràctiques necessàries per confeccionar nòmines en tots els supòsits que puguin donar-se en l’empresa així com l’elaboració d’assegurances socials i contractes de les últimes reformes operades. Un altre tema que es treballarà és saber confeccionar...