CFGM Tècnic/a en emergències sanitàries

Tècnic/a en emergències sanitàries

Aquests estudis capaciten la persona com a professional que exerceix la seva activitat en l’àmbit sanitari públic o privat (trasllat de pacients o víctimes, prestació d’atenció sanitària o psicològica en un primer moment…) en el moment en què hi ha una urgència sanitària o que col·labora en la preparació o desenvolupament de tota la logística sanitària en una emergència col·lectiva o bé participa en la preparació de plans d’emergència o dispositius de risc previsible dins l’àmbit de la protecció.

Informació CFGM Tècnic/a en emergències sanitàries

2.000 hores • 2 cursos acadèmics:
1584 hores al centre docent.
416 hores al centre de treball.

De dilluns a divendres de 16:00 a 21:00h

Móduls Professionals

MP1 – Manteniment mecànic preventiu del vehicle.
MP2 – Logística sanitària en emergències.
MP3 – Dotació sanitària en emergències.
MP4 – Assistència sanitària inicial en situacions d’emergència.
MP5 – Assistència sanitària especial en situacions d’emergència.
MP6 – Evacuació i trasllat de pacients.
MP7 – Suport psicològic en situacions d’emergència.
MP8 – Plans d’emergència i dispositius de risc previsibles.
MP9 – Teleemergències.
MP10 – Anatomofisiologia i patologia bàsiques.
MP11 – Formació i orientació laboral.
MP12 – Empresa i iniciativa emprenedora
MP13 – Anglès tècnic
MP14 – Síntesi

416 hores de Pràctiques a l’Empresa.

Tècnic/a en emergències sanitàries.

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:

  • Batxillerat.
  • A un altre Cicle Formatiu de Grau Mitjà.
  • A un Cicle Formatiu de Grau Superior.
  • Tècnic/a en transport sanitari
  • Tècnic/a en emergències sanitàries
  • Operador/a de teleassistència
  • Operador/a de centres de coordinació d’urgències i emergències