CFGS Administració i Finances

Administració i Finances

Aquests estudis capaciten per organitzar i executar les operacions de gestió i administració en els processos comercials, laborals, comptables, fiscals i financers d’una empresa pública o privada, aplicant la normativa vigent i els protocols de gestió de qualitat, gestionant la informació, assegurant la satisfacció del client i/o usuari i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental.

Informació CFGS Administració i finances

2.000 hores • 2 cursos acadèmics:
1.584 hores al centre docent
416 hores al centre de treball

De dilluns a divendres de 16:00 a 21:00h

Móduls Professionals

Primer Curs
MP01 – Comunicació i atenció al client
MP2 – Gestió de la documentació jurídica i empresarial
MP3 – Procés integral de l’activitat comercial
MP4 – Recursos humans i responsabilitat social corporativa
MP5 – Ofimàtica i procés de la informació
MP6 – Anglès
MP12 – Formació i orientació laboral
Segon Curs

 

M07 – Gestió de recursos humans
M08 – Gestió financera
M09 –  Comptabilitat i fiscalitat
M10 – Gestió logística i comercial
M11 – Simulació empresarial
M13 – Projecte d’administració i finances

M14 – Formació en centres de treball
416 hores de Pràctiques a l’Empresa.

Tutoria

Tècnic/a superior d’administració i finances

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s’han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

 • administratiu o administrativa d’oficina;
 • administratiu o administrativa comercial;
 • administratiu financer o administrativa financera;
 • administratiu o administrativa comptable;
 • administratiu o administrativa de logística;
 • administratiu o administrativa de banca i d’assegurances;
 • administratiu o administrativa de recursos humans;
 • administratiu o administrativa de l’administració pública;
 • administratiu o administrativa d’assessories jurídiques, comptables, laborals, fiscals o gestories;
 • tècnic o tècnica en gestió de cobraments;
 • responsable d’atenció al client.