CFGS Integració Social

Integració Social

Aquests estudis capaciten per programar, organitzar, implementar i avaluar les intervencions d’integració social aplicant estratègies i tècniques específiques, promovent la igualtat d’oportunitats, actuant en tot moment amb una actitud de respecte cap a les persones destinatàries i garantint la creació d’entorns segurs tant per a les persones destinatàries com per al professional.

Informació CFGS Integració Social

2.000 hores • 2 cursos acadèmics:
1.551 hores al centre docent.
449 hores al centre de treball.

De dilluns a divendres de 16.00 a 21.00h

Móduls Professionals

Primer Curs
MP1 Context de la intervenció social
MP2 Metodologia de la intervenció social
MP3 Promoció de l’autonomia personal
MP6 Atenció a unitats de convivència
MP7 Suport a la intervenció educativa
MP9 Habilitats socials
MP10 Primers auxilis
MP11 Formació i orientació laboral (UF2)
Segon Curs
MP4 Inserció sociolaboral
MP5 Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació
MP8 Mediació comunitària
MP11 Formació i orientació laboral (UF1)
MP12 Empresa i iniciativa emprenedora
MP13 Projecte d’integració social

MP14 Formació en centres de treball
449 hores de Pràctiques a l’Empresa

Tutoria

Tècnic/a Superior en Integració Social

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s’han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

 • Tècnic/a de programes de prevenció i inserció social
 • Educador/a d’equipaments residencials de tipus diversos
 • Treballador/a familiar
 • Auxiliar de tutela
 • Tècnic/a d’integració social
 • Educador/a d’educació especial
 • Monitor/a de persones amb discapacitat
 • Tècnic/a de mobilitat bàsica
 • Mediador/a ocupacional i/o laboral
 • Mediador/a comunitari/ària
 • Mediador/a intercultural
 • Tècnic/a en ocupació amb suport
 • Tècnic/a d’acompanyament laboral
 • Monitor/a de rehabilitació psicosocial