CFGS Programació de la producció en fabricació mecànica

Tècnic/a superior en programació de la producció en fabricació mecànica

La competència general d’aquest títol consisteix a planificar, programar i controlar la fabricació per mecanització i muntatge de béns d’equip, partint de la documentació del procés i les especificacions dels productes a fabricar, assegurant la qualitat de la gestió i dels productes, així com la supervisió dels sistemes de prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.

Informació CFGS Tècnic/a superior en programació de la producció en fabricació mecànica

2.000 hores • 2 cursos acadèmics:
1617 hores al centre docent.
383 hores al centre de treball.

De dilluns a divendres de 15:00 a 21:00h

Mòduls Professionals

MP1. Interpretació gràfica

MP2. Definició de processos de mecanització, conformat i muntatge

MP3. Mecanització per control numèric

MP4. Fabricació assistida per ordinador

MP5. Programació de sistemes automàtics de fabricació mecànica

MP6. Programació de la producció

MP7. Execució de processos de fabricació

MP8. Materials

MP9. Gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals i protecció ambientals

MP10. Verificació de productes

MP11. Formació i Orientació Laboral.

MP12. Empresa i iniciativa emprenedora

MP13. Projecte de fabricació de productes mecànics

MP14. Formació en centres de treball

Tècnic/a Superior en Programació de la producció en fabricació mecànica

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic o tècnica superior, que permet accedir:

  • Accés directe a estudis universitaris i amb reconeixement oficial de crèdits, segons el cicle de procedència.
  • A qualsevol altre cicle de Grau Superior.
  • Tècnica o tècnica en mecànica.
  • Encarregat o encarregada d’instal·lacions de processament de metalls
  • Encarregat o encarregada d’operadors de màquines per treballar metalls.
  • Encarregat o encarregada de muntadors.
  • Programador o programadora de màquines de control numèric.
  • Programador o programadora de sistemes automatitzats en fabricació mecànica.
  • Programador o programadora de la producció i disseny en fabricació mecànica.