Cicles Formatius

Formació Professional

La formació professional capacita per a l’exercici qualificat de diverses professions i proporciona la formació necessària per adquirir la competència professional i el coneixement propis de cada sector.

La formació professional s’organitza per famílies professionals que ordenen els ensenyaments en cicles de grau mitjà o de grau superior; amb la superació dels primers s’obté el títol de tècnic i amb la superació dels segons el de tècnic superior.

Informació Cicles formatius

Preinscripcions i matrícules 2024/2025

PERÍODES DE PREINSCRIPCIÓ ALS CFGM i CFGS

 • 24 – 30 de maig de 2024

PERÍODES DE MATRICULACIÓ ALS CFGM 

 • 17-22 de juliol de 2024

PERÍODE DE MATRICULACIÓ ALS CFGS

 • 15-18 de juliol del 2024

Horari: de 15h a 21h, de dilluns a divendres tots els cicles formatius.

Durada dels Cicles Formatius: tots els cicles que s’imparteixen al nostre centre tenen una durada de 2 anys, excepte el CFGM Cures Auxiliars d’Infermeria que és d’un any.

 • Alumnes plenament formats en acabar els estudis al nostre centre, tant per accedir a estudis universitaris com per accedir al mercat laboral.
 • Important percentatge d’Inserció laboral dels alumnes de GS, de l’ordre del 95%.
 • Relació de proximitat entre professors i alumnes.
 • Bona relació i comunicació amb les empreses perquè l’alumne pugui fer la Formació Pràctica més adequada a les seves necessitats i al seu perfil professional
 • La majoria de professors tenen relació directa amb el món empresarial.
 • Mesures de tipus flexibilitzadores:
 • Professionals compromesos amb la innovació i el desenvolupament sostenible.
 • Pràctiques empreses a l’estranger, Eramus+

Els alumnes de 1r curs poden fer les pràctiques a partir del 3r TRIMESTRE del 1r curs.

Els alumnes de 2n curs quan ho desitgin (aconsellable dintre del 1r trimestre)

La situació normal seria realitzar-les durant el curs:

 • Amb un MÀXIM d’HORES de 20 h Setmanals.
 • Fent 4 h màxim diàries. NO dissabtes ni diumenges
 • Als matins a partir de la 8 h, abans s’ha de demanar

En dies fora del horari escolar:

 • Amb un MÀXIM de 7h/dia, entre 8 mati i 10 vespre

A l’AGOST sempre VACANCES

 • No es poden fer les pràctiques si no és un cas excepcional.