ESO

ESO

L’Educació Secundària Obligatòria és la darrera etapa comuna a tots els joves del nostre país. Comprèn els cursos de 1r a 4t, i si tot va bé, les edats entre els 12 i 16 anys.

Aquesta és, tal com diu el seu nom, una etapa obligatòria per a tot estudiant, però des del nostre centre volem donar al nostre alumnat, tant una formació acadèmica, amb els continguts i competències que el currículum exigeix, com una formació humana, en valors que converteixen els nostres alumnes en gent capaç d’enfrontar-se al món laboral o acadèmic postobligatori, amb garanties d’èxit.

Informació ESO

 • ESO:
Preinscripcions Del 8 al 20 de març del 2024
Matriculacions Del 18 al 26 de juny del 2024

L’Educació Secundària Obligatòria és la darrera etapa comuna a tots els joves del nostre país. Comprèn els cursos de 1r a 4t, i si tot va bé, les edats entre els 12 i 16 anys.

Aquesta és, tal com diu el seu nom, una etapa obligatòria per a tot estudiant, però des del nostre centre volem donar al nostre alumnat, tant una formació acadèmica, amb els continguts i competències que el currículum exigeix, com una formació humana, en valors que converteixen els nostres alumnes en gent capaç d’enfrontar-se al món laboral o acadèmic postobligatori, amb garanties d’èxit.

La nostra escola té molt en compte el fet que tots els alumnes no són iguals, i per tant incideix en la idea d’atendre la diversitat, per tal que tothom pugui créixer i formar-se plenament com alumne i obtingui el graduat en l’Educació Secundària Obligatòria.

 • Educació integral de la persona en capacitats, competències i habilitats.
 • Educació en valors i virtuts.
 • Classes amb un escollit claustre de professors i professionals.
 • Ús pedagògic de les noves tecnologies.
 • Alt rendiment acadèmic i resultats excel·lents.
 • Atenció i seguiment personalitzat dels alumnes.
 • Grups flexibles en idiomes i matemàtiques.
 • Desdoblaments en diverses assignatures, algunes anualment com el castellà i altres en funció de les necessitats, com per exemple música.
 • Acció i seguiment tutorial continuat en cada etapa de l’ESO.
 • Comunicació diària EDN- família.
 • Programa d’atenció psicològica i pedagògica.
 • Bon ambient de treball, convivència i respecte.
 • Activitats complementàries sense cost addicional: idiomes, teatre, robòtica, grafitisme, aula oberta d’estudi i educació física.
 • Impuls de les llengües estrangeres i immersió lingüística en diverses àrees. Projecte CLIL com a optativa. Estades a l’estranger i Projecte Erasmus+.
 • Projectes interdisciplinaris i innovadors, adequats a les noves tecnologies i compromesos amb la realitat del país.
 • Itineraris formatius a 4t d’ESO i selecció dels continguts més adequats a cada alumne des de 1r fins a 3r, amb tot el tema de les optatives.
 • Sortides temàtiques, tallers, xerrades i colònies i viatges de final d’estudi i convivència.
 • Participació en concursos de redacció, dibuix, idiomes…
 • Dues entrevistes a l’any, com a mínim, presencials entre la família i els tutors. I totes les vegades que es consideri necessari.
 • Celebració del Nadal, Sant Joan Bosco, Sant Jordi i Final de curs.

Busquem formar persones compromeses amb la societat que els ha tocat viure, que siguin capaces d’aprendre i buscar els recursos per aprendre d’acord amb les Competències Bàsiques que exigeix el Departament d’Ensenyament.