Història

Escola Dioscesana de Navàs


La nostra Història

Des de la fundació de l’escola pel Sr. Vicenç Vidal i Casacuberta, la història de l’escola es pot dividir cronològicament en cinc períodes ben diferenciats i que han marcat etapes en l’esdevenir posterior del centre:

1946-1951

Els inicis (1946-1951)

Els inicis (1946-1951)

L’obra del Sr. Vicenç Vidal i Casacuberta es materialitza a Navàs en la construcció i posada en funcionament del “ Casal” .

1946: S’escriptura la Fundació del “Patronat Vidal per a la Joventut Obrera” i el senyor Vicenç Vidal compra els primers terrenys a Navàs, destinats a la contrucció de l’escola.

1949: Durant el mes de juliol es posa la primera pedra i s’inicien les obres.

1951.  A l’octubre s’inaugura l’edifici.

1951-1956

L'Escola d'Orientació Professional Parroquial (1951-1956)

L'Escola d'Orientació Professional Parroquial (1951-1956)

1951: L’escola inicia la formació per a joves amb les especialitzacions de Mecànica, Estudis Comercials  i Fusteria

1951: Lluís Badia i Torras agafa la direcció de l’escola

1952-53: S’inicien els Cursets Tèxtils

1955: S’inaugura la Sala de Jocs per a l’escola, però també per a entitats del poble

1955: Creació de “L’obra Diocesana de l’Escola de Formació Professional”

1956-1971

L'Escola Diocesana de Formació Professional (1956-1971)

L'Escola Diocesana de Formació Professional (1956-1971)

1956, inauguració de l’Escola Diocesana de Formació Professional, amb la posada en marxa dels primers tallers i dos pisos.

1957: Mor Vicenç Vidal i Casacuberta, fundador de l’escola.

1958-1959: S’inicien els cursos d’Oficialia

1960: El Ministerio de Eduación reconeix l’escola en les especialitats d’ajustador, torner, filador i teixidor.

1960: Inauguració de la pista de bàsquet encimentada

1961-1962: S’amplien els estudis amb la Iniciació Professional, per a joves de 12-13 anys

1962: El Patronat Vidal fa donació dels locals i terrenys al Bisbat de Solsona.

1964-1965: L’escola és reconeguda per impartir Maestria Industrial en les branques de Mecànica i Tèxtil.

1965-66: S’estrenen les noves ules i laboratoris

1967-1968: L’escola imparteix el Batxilleat Elemental

Es posa en marxa la primera residència d’estudiants en un pis llogat

1969: S’autoritzen els estudis de la branca elèctrica, instal·lador i bobinador

1969-1970: Construcció de la cuina i menjador per a 200 persones.

1971: S’obre una nova residència a la colònia Vidal, per a 140 alumnes

1971: Autorització per impartir estudis de Maestria Elèctrica

1971-2000

L'Escola Tècnico Professional Diocesana (1971-2000)

L'Escola Tècnico Professional Diocesana (1971-2000)

Curs 1971-1972, autorització de l’escola com a Centre Experimental de Formació Professional, per als nous plans d’estudis, d’acord amb la nova llei d’educació.

S’accepten noies al ‘escola

Canvi de nom a Escola Tècnico-Professional Diocesana

S’inicien les especialtitats de Química i branca Administrativa

1974-1975: Neix l’Associació de Pares

Es posa en marxa el 2n Grau de la Formació Professional

1976: Obtenció de la Classificació definitiva com a centre homologat de 1r i 2n graus de la FP.

1977: Anselm Isern  substitueix Lluís Badia en la direcció del centre

1977-1978: S’inicien els cursos d’Electrònica

1978-1979: S’extingeixen els estudis de Química

1983-1984: Modificació dels plans d’estudi per oferir un híbrid entre Metall i Automoció

1984-1985: Inici dels cursos regulats per l’INEM com a centre col·laborador

1988: Inauguració de la nova residència d’estudiants

1989: Joan Fontquerni relleva Anselm Isern com a director

1989-1990: S’inicen els nous cursos en format rotatori

1990-1991: Es tornen a impartir els estudis de Química

1990: Cursets del Fons Social Europeu sobre Autòmats Programables

1991: Obres d’amliació i remodelació de l’escola sobre l’antic taller tèxtil

1992-1993: Deixen d’impartir-se els estudis tèxtils

Restauració de la façana principal

Adaptació de la 2a planta a la forma d’aules

1994-1995: S’inicien els cursos d’ESO (amb 3r) i s’extingeix el 1r curs de l’FP1

1995-1996: s’extingeix tota la FP1

L’escola pertany a la xarxa del Servei Català de col·locació

1996-1997: S’inicia 1r d’ESO, Batxillerat, CFGM i CFGS

1997-1998: Els alumnes de COU de l’Anna Soler i Daniel acaben els estudis a l’EDN

1998-1999: Inici dels estudis dels Programes de Garantia Social

1998-1999: El col·legi Sant Josep signa un conveni d’Adscripció

1999-2000: Es posa en funcionament l’ascensor

2000-2020

L'Escola Diocesana de Navàs (2000- 2020)

L'Escola Diocesana de Navàs (2000- 2020)

15 de març del 2000: Resolució per la qual es modifica l’autorització d’obertura del Centre i s’adapta la denominació del centre que passa a ser Escola Diocesana.

2001: El patronat de l’escola nomena Joan Fontquerni com a representant del titular

2009: Inici del CFGS d’Integració Social

2010: Inici dels cursos de Reciclatge per a gent a l’atur

Setembre 2011: Diana González agafa la direcció de l’escola en substitució de Joan Fontquerni

Febrer del 2013: Fina Vendrell és elegida com a representant del titular.

2013: Inici dels cursos de Certificat de Professionalitat

2013-2014: S’inicia  la Jornada Intensiva i el servei de busos Balsareny-Sallent per a ESO i Batxillerat.

2014-2015: Renovació de la Sala d’Actes

2015-2016: Renovació del Gimnàs

2016: Curs de 1100h de mecanització segons el progrma Formació amb Compromís de Contractació

2016-2017: Inici del CFGM Cures Auxiliars d’Infermeria

2017-2018: Irene Vall substitueix Diana González com a directora

2016-2020: Renovació del Taller Mecànic

2017: Creació de l’aula de Control Numèric i adquisició de la màquina FANUC

2017: Renovació de la Residència d’Estudiants

2018: Renovació del Taller Elèctric

2018: Renovació del Pati  i pintura del grafit que identifica l’escola (Slim Safont)

2020-...

L'Escola Diocesana de Navàs (2020-...)

L’Escola Diocesana de Navàs (2020)

2020-2021: Renovació del Laboratori Químic

2022: Inici del CFGM Tècnic en Emergències Sanitàries

2022-2027: Escola acreditada per desenvolupar projectes en el marc europeu d’Erasmus+