El riu Llobregat: estudi històric de les colònies industrials