ENERGEIA

ENERGEIA


Project Description

PROJECTE: COM SERÀ L’ENERGIA DEL FUTUR?

En aquest projecte l’alumnat ampliarà els seus coneixements sobre l’energia.

Està dividit en tres blocs:

  • Conèixer les diferents formes d’energia que es presenten a la natura i les seves
  • Investigar el funcionament de dues centrals elèctriques per tal de poder-ho explicar a la resta de companys.
  • Dissenyar i construir una maqueta d’una illa justificant quins tipus de centrals generadores d’energia caldrà utilitzar d’acord als recursos naturals existents.

A continuació mostrem imatges d’algunes de les activitats que hem realitzat:

Pràctica: Comprovem la transformació de l’energia calorífica a energia cinètica:

Activitat: Visitem l’exposició “Enérgeia” del Museu nacional de la ciència i la tècnica de Catalunya (MNATEC)

L’exposició Enérgeia és un recorregut per les diferents fonts d’energia com a motors de l’activitat humana i la industrialització. Exposició sobre l’energia, motor imprescindible de la industrialització que permet comprendre la importància de la utilització de les fonts d’energia al llarg del temps.

Activitat: Construïm un forn solar