HANDS ON OUR FUTURE

HANDS ON OUR FUTURE

Hands on Our Future és un projecte finançat per la Unió Europea dins el marc Erasmus+ que es duu a terme juntament amb les assignatures de ciències naturals i anglès, ja que tot el projecte es fa íntegrament en aquest idioma.  L’objectiu principal es basa en millorar la consciència de l’alumnat cap als ODS 2030 a més de fomentar el respecte i tolerància cap a altres cultures i millorar el seu aprenentatge educatiu i digital.

Treballarem el desenvolupament sostenible durant el primer trimestre, la competència digital en el segon i per últim, noves metodologies d’aprenentatge fora de l’aula. Aquest programa va lligat amb dues mobilitats que es duran a terme l’OŠ Gustava Šiliha (Laporje, Eslovènia) i l’Scoala Gimnaziala ”Otilia Cazimir” (Iasi, Romania).

La metodologia emprada fomenta el treball en equip i l’intercanvi d’informació entre iguals i per tant, és un ensenyament basat en projectes on els alumnes han de produir tasques de manera col.laborativa amb els seus companys d’escola i també d’Eslovènia i Romania.