NO BLUE, NO GREEN

NO BLUE, NO GREEN

A 3r d’ESO es durà a terme el projecte “No blue, no green” (nom no definitiu, ja que serà l’alumnat qui triarà el títol). Es tracta d’un projecte interdisciplinari des de l’àrea de llengua anglesa i tecnologia dins del marc Etwinning (en col·laboració amb l’escola polaca Szkoła Podstawowa nr 143 w Łodzi https://sp143lodz.pl/ ).

Durant l’execució d’aquest projecte, l’alumnat aprofundirà en el coneixement del canvi climàtic, amb especial èmfasi en el període de sequera que hem viscut aquest estiu i que sembla ser que serà una tendència mundial. Aprendrem d’on prové l’aigua que fem servir en el nostre dia a dia i quines conseqüències tindria en la nostra vida no poder disposar d’aigua corrent. Per això, la primera part del projecte serà de recerca científica. Totes les activitats es duran a terme amb la Szkoła Podstawowa, de manera que la llengua vehicular serà l’anglès i l’aprenentatge serà sempre bilateral i col·laboratiu.

La segona part del projecte serà més aplicada i els alumnes tindran com a objectiu desenvolupar una eina/procés per evitar el malbaratament de l’aigua o per reciclar-la i reutilitzar-la dins de l’àmbit escolar.

Aquest projecte permetrà als alumnes desenvolupar les competències clau següents: competència emprenedora, competència en tecnològica i enginyeria, competència plurilingüe, competència en comunicació lingüística, competència ciutadana, competència d’aprendre a aprendre, competència en consciència i expressió culturals.