Serfs i Serves 4.0

Serfs i Serves 4.0

SERFS I SERVES 4.0

Aquest és el projecte de 2n d’ESO en el qual aprenem continguts sobre els pobles dels quals provenim com a alumnes.

És un projecte on treballem 4 aspectes bàsics i comuns a l’Ametlla de Merola, Balsareny, Navàs i Sallent. Els alumnes aprenen continguts tecnològics; artístics; naturals i festes i música, tot això des del suport de les àrees de Tecnologia, música, socials, naturals i català.

L’Ametlla de Merola és la colònia que fem servir els professors per explicar què s’ha de fer en cada apartat, per tant, aquí els alumnes no la treballen. De la resta de pobles, experts en la matèria o creacions originals; caminades o cromes; la música dels reis o la creació d’enramades configuren el dia a dia del projecte.

Tot seguit us informem i us detallem què hem fet una mica amb cada poble.