AUTOMATITZACIÓ I ROBÒTICA

AUTOMATITZACIÓ I ROBÒTICA

PROJECTES INDUSTRIALS

Els projectes d’Automatització i Robòtica industrial d’aquest any 2022-2023 s’han besat en la creació de diverses màquines automàtiques. Algunes d’aquestes són les que segueixen:

– Màquina de fideus.
– Màquina de vending de cargols amb un sistema d’estanteria innovador.
– Projecte Randox; Línia de producció automatitzada de muntatge de caixes amb premi.

En el primer trimestre els alumnes han desenvolupat la idea conceptual del projecte i s’han organitzat a partir d’una línia de treball clara.
En el segon trimestre els alumnes s’han centrat en el muntatge de la màquina i la cerca de materials.
En el tercer trimestre els alumnes han implementat el programari a la màquina i han fet la posada en marxa d’aquesta, tal com es fa en un sistema industrial professional.

Finalment, en les presentacions finals vam poder comptar amb la col·laboració de l’empresa Meinsa i d’un professor de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) que ens van donar la seva opinió dels projectes efectuats en el curs.


  • 0
  • 14 Juny, 2023